Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
154 19.6.2014 17:55 - 18:41
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 17:41 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
615 19.6.2014 15:19 - 16:11
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 15:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
2 19.6.2014 14:11 - 14:20
Spårvägslinje 2 mot Salutorget , möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Mikonkatu. Beräknad tid: 14:08 - 14:20.
S
9 3 1 19.6.2014 13:59 - 14:30
Spårvägslinjerna: 1 mot Trekanten , 9 mot Västra terminalen och 3 mot Eira , undantagsrutt. Trafikeras rutten Backasgatan - Sörnäs - Tavastvägen - Hagnäs. Sturegatan och Berghäll trafikeras inte. Orsak: sjukdomsfall. Plats: Kaarlenkatu. Beräknad tid: 13:56 - 14:30.
S
801 19.6.2014 13:40 - 14:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 801 från Östra centrum, kl. 13:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
801 19.6.2014 13:40 - 14:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 801 från Väringshamnen, kl. 13:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 19.6.2014 12:56 - 13:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 12:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39 19.6.2014 12:28 - 13:19
Regiontrafik, linje 39 från Kampen, kl. 12:19 inställd. Orsak: olycka.
S
611 19.6.2014 07:52 - 10:35
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 09:35 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 19.6.2014 07:51 - 09:20
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 08:20 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor