Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
R 4.7.2014 17:56 - 18:52
Närtåget R mot centrum, kl. 17:52 inställd.
S
M 4.7.2014 17:46 - 18:04
Närtåget M från centrum, kl. 17:34 inställd.
S
M 4.7.2014 17:46 - 18:32
Närtåget M mot centrum, kl. 18:02 inställd.
S
17 4.7.2014 17:35 - 18:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 17:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 4.7.2014 17:35 - 18:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 17:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 4.7.2014 17:04 - 17:55
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 16:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 4.7.2014 15:06 - 15:32
Närtåget A mot centrum, kl. 15:02 inställd.
S
121A 4.7.2014 13:48 - 14:45
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 13:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Y 4.7.2014 12:36 - 14:15
Närtåget Y mot centrum, kl. 13:15 inställd.
S
E 4.7.2014 12:32 - 12:41
Närtåg E mot centrum kl 12:25 inställd mellan Köklax-Alberga. Beräknad tid: 12:28 - 12:41.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor