Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
4 31.8.2014 17:34 - 18:00
Spårvägslinje 4, undantagsrutt. Trafikeras som linje 4T till Skatuddens terminal. Flottisttorget trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Skatudden. Beräknad tid: 17:31 - 18:00.
S
55 52 31.8.2014 13:00 - 18:00
Bussarna 52 och 55 kör längs Gustav Wasas väg - Valtimovägen - Forsbyvägen - Kommunalhemsvägen kl. 14-18 p.g.a Tour de Helsingfors.
S
65A 31.8.2014 13:00 - 18:00
Buss 65A kör längs Backasgatan - Pohjolagatan - Kullervogatan - Kottbyvägen - Åggelbyvägen kl. 14-18 p.g.a Tour de Helsingfors.
S
69 31.8.2014 13:00 - 18:00
Buss 69 kör längs Forsbyvägen - Backasgatan - Tusbyleden - Panuvägen - Kullatorpsvägen kl. 14-18 p.g.a Tour de Helsingfors.
S
24 30.8.2014 21:07 - 22:02
Busslinje 24 avgår ca kl. 21.07 - 22.02 från Eira sjukhus i stället för Havsgatan och kör i riktning från Eira via Fabriksgatan. Avgångarna från Fölisön kör busslinje 24 kl. 20.25 - 21.42 till Eira sjukhus via Skepparegatan.
S
3 2 30.8.2014 21:00 - 21:45
Spårvagnslinjer 2 och 3 kör ca kl. 21 - 21.45 till ändhållplatsen för linje 1A.
S
4 30.8.2014 21:00 - 23:00
Spårvagnslinje 4 kör ca kl. 21 - 23 till ändhållplatsen för linje 4T på Skatuddens terminal.
S
16 30.8.2014 21:00 - 23:00
Busslinje 16 kör kl. 21 - 23 via Broholmsgatan och Hagnäskajen. Elisabetsgatan och Norra kajen faller bort från bussens rutt.
S
7B 7A 30.8.2014 19:00 - 23:00
Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör ca kl. 19 - 23 via Broholmsgatan och Brunnsgatan i stället för Kronohagen.
S
195 30.8.2014 17:46 - 18:45
Regiontrafik, linje 195 från Ladusved, kl. 17:45 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

22.8.2018 Nya zoner:

Sidor