Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 12.1.2015 17:06 - 18:14
Närtåget A mot Alberga, kl. 17:44 inställd.
S
A 12.1.2015 17:06 - 18:37
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 18:07 inställd.
S
96 12.1.2015 16:52 - 17:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Porslaxvägen, kl. 16:38 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
20 12.1.2015 16:43 - 17:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Skillnaden, kl. 16:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 12.1.2015 15:50 - 16:37
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
K 12.1.2015 15:36 - 16:55
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 15:55 inställd.
S
K 12.1.2015 15:26 - 16:11
Närtåget K mot Kervo, kl. 15:11 inställd.
S
25A 12.1.2015 15:14 - 15:54
Esbo lokaltrafik, linje 25A från Alberga, kl. 14:54 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
25A 12.1.2015 15:14 - 16:24
Esbo lokaltrafik, linje 25A från Källstrand, kl. 15:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 12.1.2015 14:56 - 15:19
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 14:49 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor