Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
69 8.7.2014 20:06 - 20:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Malm, kl. 19:53 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 8.7.2014 19:37 - 20:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 19:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 8.7.2014 19:37 - 20:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 19:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
55 8.7.2014 18:15 - 18:58
Vanda lokaltrafik, linje 55 från Dickursby, kl. 17:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 8.7.2014 17:16 - 17:34
Närtåget M från centrum, kl. 17:04 inställd.
S
M 8.7.2014 17:16 - 18:02
Närtåget M mot centrum, kl. 17:32 inställd.
S
M 8.7.2014 17:11 - 17:24
Närtåget M från centrum, kl. 16:54 inställd.
S
M 8.7.2014 17:11 - 17:52
Närtåget M mot centrum, kl. 17:22 inställd.
S
452 8.7.2014 15:40 - 16:37
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 15:37 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
510 8.7.2014 15:18 - 16:26
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 15:26 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor