Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 3.3.2015 07:36 - 07:49
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 07:19 inställd.
S
K 3.3.2015 07:36 - 08:21
Närtåget K mot Kervo, kl. 07:21 inställd.
S
I 3.3.2015 07:36 - 07:55
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:25 inställd.
S
K 3.3.2015 07:36 - 08:31
Närtåget K mot Kervo, kl. 07:31 inställd.
S
M 3.3.2015 07:36 - 08:17
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 07:47 inställd.
S
I 3.3.2015 07:36 - 08:23
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:53 inställd.
S
K 3.3.2015 07:36 - 09:05
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:05 inställd.
S
K 3.3.2015 07:36 - 09:15
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:15 inställd.
S
U 3.3.2015 07:31 - 08:58
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 07:58 inställd.
S
A 3.3.2015 07:31 - 07:44
Närtåget A mot Alberga, kl. 07:14 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor