Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
452 4.12.2014 17:11 - 18:01
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 17:01 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
2 4.12.2014 15:59 - 17:16
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Sökö, kl. 16:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 4.12.2014 15:39 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
165 4.12.2014 15:12 - 16:25
Regiontrafik, linje 165 från Helsingfors, kl. 15:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
62 4.12.2014 14:49 - 15:40
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 14:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 4.12.2014 14:00 - 18:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
4 543 14 12 3 2 46 4.12.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 18:00.
S
31 4.12.2014 09:50 - 10:31
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Jorv, kl. 09:31 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 4.12.2014 09:31 - 09:40
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan - Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 09:29 - 09:40.
S
6 4.12.2014 09:30 - 09:40
Spårvägslinje 6 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan- Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 09:28 - 09:40.

Sidor

Sidor

Sidor