Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 3.2.2015 17:25 - 18:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 17:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 3.2.2015 17:25 - 18:43
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 17:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
730 3.2.2015 17:17 - 18:06
Regiontrafik, linje 730 från Norra Nissbacka, kl. 17:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
14 3.2.2015 17:11 - 17:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 16:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
28 3.2.2015 15:28 - 17:26
Esbo lokaltrafik, linje 28, undantagsrutt. Orsak: gatan avstängd. Plats: Heinästie. Beräknad tid: 15:26 - 17:26.
S
3 2 3.2.2015 15:02 - 15:30
Spårvägslinjerna: 2 mot Brunnsparken och 3 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Porvoonkatu. Beräknad tid: 14:59 - 15:30.
S
243 3.2.2015 14:06 - 15:07
Regiontrafik, linje 243 från Veikkola, kl. 14:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
88 3.2.2015 13:47 - 14:42
Esbo lokaltrafik, linje 88 från Siknäs, kl. 13:42 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7B 3.2.2015 13:46 - 14:10
Spårvägslinje 7B mot Senattorget, möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Pasilan raitio. Beräknad tid: 13:43 - 14:10.
S
243 3.2.2015 13:33 - 14:30
Regiontrafik, linje 243 från Esbo centrum, kl. 13:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor