Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 4.12.2014 06:00 - 09:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 10:00.
S
4 543 14 12 3 2 46 4.12.2014 06:00 - 09:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 10:00.
S
8 3.12.2014 19:18 - 19:30
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Idrottshuset - Sturegatan - Pauluskyrkan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Helsinginkatu. Beräknad tid: 19:15 - 19:30.
S
345 3.12.2014 19:06 - 20:05
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 19:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
195 505 503 194 504 506 3.12.2014 16:57 - 17:50
Regiontrafik, linjerna: 194, 195, 503, 504, 505 och 506, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 16:52 - 17:50.
S
452 3.12.2014 15:54 - 16:40
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
Metro Ruoholahti - Vuosaari 3.12.2014 15:52 - 19:00
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, blir normalt. Orsak: strömavbrott mellan Gräsviken - Kampen. Plats: Ruoholahti. Beräknad tid: 15:46 - 19:00.
S
Metro Ruoholahti - Vuosaari 3.12.2014 14:12 - 15:00
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 3.12.2014 14:00 - 18:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
4 543 14 12 3 2 46 3.12.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 18:00.

Sidor

Sidor

Sidor