Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
Metro Ruoholahti - Vuosaari 3.12.2014 15:52 - 19:00
Metro Ruoholahti - Mellunmäki och Ruoholahti - Vuosaari, blir normalt. Orsak: strömavbrott mellan Gräsviken - Kampen. Plats: Ruoholahti. Beräknad tid: 15:46 - 19:00.
S
Metro Ruoholahti - Vuosaari 3.12.2014 14:12 - 15:00
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 3.12.2014 14:00 - 18:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 14:00 - 18:00.
S
4 543 14 12 3 2 46 3.12.2014 14:00 - 18:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 18:00.
S
510 3.12.2014 13:30 - 14:29
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 13:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
70V 3.12.2014 09:01 - 09:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 70V från Järnvägstorget, kl. 08:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 3.12.2014 08:36 - 10:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 09:10 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
79 3.12.2014 06:52 - 07:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Hertonäs (M), kl. 06:42 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
174 165 150K 156 145 150A 154 143 172 160 173 171 504 147 158 3.12.2014 06:00 - 09:00
Regiontrafik, linjerna: 143, 145, 147, 154, 156, 158, 160, 165, 504, 150A, 150K, 171, 172, 173 och 174, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 10:00.
S
4 543 14 12 3 2 46 3.12.2014 06:00 - 09:00
Esbo lokaltrafik, linjerna: 2, 3, 4, 12, 14, 46 och 543, försenas. Orsak: trafikstockning p.g.a broarbete i Finno. Beräknad tid: 10:00.

Sidor

Sidor

Sidor