Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 16.1.2015 16:20 - 17:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 16:22 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
71V 16.1.2015 16:15 - 17:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 71V från Järnvägstorget, kl. 16:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 16.1.2015 15:41 - 17:00
Esbo lokaltrafik, linje 70 från Kalajärvi, kl. 16:00 inställd. Orsak: gatan avstängd.
S
908 909 16.1.2015 15:08 - 17:00
Kyrkslätt lokaltrafik, linjerna: 908 och 909, undantagsrutt. Körs ej via Eriksgårdsvägen-Sjökullavägen-Kylmälävägen, utan via Lappbölevägen-Evitskogsvägen-Solviksvägen-Kyrkslätt. Orsak: gatan avstängd. Beräknad tid: 08:40 - 17:00.
S
52 16.1.2015 15:05 - 16:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 15:08 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
9 3 2 6 16.1.2015 14:49 - 15:00
Spårvägslinjerna: 6, 9, 2 och 3, möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Kaivokatu. Beräknad tid: 14:28 - 15:00.
S
N 16.1.2015 10:22 - 11:31
Närtåget N mot Kervo, kl. 10:31 inställd.
S
N 16.1.2015 10:22 - 12:15
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 11:15 inställd.
S
S 16.1.2015 10:07 - 11:07
Närtåget S mot Kyrkslätt, kl. 10:07 inställd.
S
U 16.1.2015 10:06 - 11:58
Närtåget U mot Helsingfors, kl. 10:58 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor