Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 13.1.2015 07:49 - 08:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 07:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
740 13.1.2015 07:47 - 08:45
Regiontrafik, linje 740 från Nissas, kl. 07:45 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
69 13.1.2015 07:40 - 08:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Malm, kl. 07:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 13.1.2015 07:40 - 09:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 08:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
76A 13.1.2015 07:28 - 08:31
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Parkstad (Stapelplatsen), kl. 07:31 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
76A 13.1.2015 07:28 - 08:53
Helsingfors lokaltrafik, linje 76A från Malm station, kl. 07:53 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
10 13.1.2015 07:12 - 08:08
Esbo lokaltrafik, linje 10 från Otnäs, kl. 07:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122A 13.1.2015 07:06 - 08:05
Regiontrafik, linje 122A från Holmbacken, kl. 07:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
88 13.1.2015 07:04 - 07:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 06:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 13.1.2015 07:01 - 08:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 07:48 inställd. Orsak: vagnbrist.

Sidor

Sidor

Sidor