Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
81 4.7.2014 07:04 - 07:59
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 06:16 - 07:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 06:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 4.7.2014 06:11 - 07:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 06:11 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 10 7B 7A 4.7.2014 06:08 - 07:00
Spårvägslinjerna: 4, 7A, 7B och 10, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 06:08 - 07:00.
S
57 3.7.2014 19:55 - 21:12
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 20:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 3.7.2014 17:24 - 18:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 17:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 3.7.2014 16:14 - 17:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 16:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 3.7.2014 15:50 - 16:35
Esbo lokaltrafik, linje 2 från Otnäs, kl. 15:35 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
72 3.7.2014 15:34 - 16:35
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 15:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 3.7.2014 15:33 - 16:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 15:13 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor