Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
51 9.3.2015 15:05 - 15:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 14:45 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 9.3.2015 11:51 - 12:39
Närtåget M mot Vandaforsen, kl. 12:09 inställd.
S
I 9.3.2015 07:51 - 08:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:55 inställd.
S
I 9.3.2015 07:51 - 08:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 08:23 inställd.
S
I 9.3.2015 07:16 - 07:45
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:15 inställd.
S
I 9.3.2015 07:16 - 08:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:43 inställd.
S
I 9.3.2015 06:51 - 07:25
Närtåget I mot Dickursby, kl. 06:55 inställd.
S
I 9.3.2015 06:51 - 07:53
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:23 inställd.
S
841 9.3.2015 06:44 - 08:15
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 07:15 inställd. Orsak: personalbrist.
S
94A 9.3.2015 06:01 - 06:45
Helsingfors lokaltrafik, linje 94A från Stensböle, kl. 05:45 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor