Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
68 4.9.2015 14:57 - 15:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 14:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
I 4.9.2015 11:21 - 11:39
Närtåget I mot Dickursby, kl. 11:09 inställd.
S
62 4.9.2015 11:14 - 11:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 62 från Järnvägstorget, kl. 10:56 inställd. Orsak: olycka.
S
23 4.9.2015 07:25 - 08:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 07:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
1A 4.9.2015 06:27 - 07:15
Spårvägslinje 1A, möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Plats: Käpylä. Beräknad tid: 06:25 - 07:15.
S
T 3.9.2015 23:00 - 4.9.2015 01:55
Närtåg T från Helsingfors kl. 0.44 och 1.44 inställd. Buss 70X trafikerar till stationer mellan Kervo och Dickursby. Orsak: banarbeten.
S
11 3.9.2015 18:16 - 19:02
Esbo lokaltrafik, linje 11 från Hagalund, kl. 18:02 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
717 3.9.2015 17:33 - 18:20
Regiontrafik, linje 717 från Kungsbacka, kl. 17:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
506 3.9.2015 17:25 - 18:30
Regiontrafik, linje 506, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:23 - 18:30.
S
69 3.9.2015 17:23 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 69, försenas. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 17:21 - 18:30.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor