Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
57 24.2.2014 06:53 - 07:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Munksnäs, kl. 06:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 2 23.2.2014 01:13 - 01:45
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 2 mot Nordenskiöldgatan , möjliga förseningar. Orsak: växelfel. Plats: Senaatintori. Beräknad tid: 01:11 - 01:45.
S
14 22.2.2014 16:26 - 17:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 14 från Ärtholmen, kl. 16:20 inställd. Orsak: olycka.
S
3 22.2.2014 10:50 - 12:00
Spårvagnslinjen 3 trafikeras till Båtmansgatan. Trafiken i Eira ersätts av busslinjen 3X, Salutorget-Femkanten.Beräknad tid: lör 22.2. kl. 10:50 - 12:00. Orsak: publik evenemang.
S
2 22.2.2014 10:50 - 12:00
Spårvagnslinjen 2 trafikeras till Båtmansgatan. Trafiken i Eira ersätts av busslinjen 3X, Salutorget-Femkanten.Beräknad tid: lör 22.2. kl. 10:50 - 12:00. Orsak: publik evenemang.
S
4 4T 22.2.2014 10:50 - 12:00
Spårvägslinjerna 4 och 4T trafikeras till Trekanten. Ersättande busslinjer: 4X till Flottisttorget, 4TX till Skatuddens terminal. Beräknad tid: lör 22.2. kl. 10:50 - 12:00.Orsak: publik evenemang.
S
7B 7A 22.2.2014 10:00 - 13:00
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Beräknad tid: lör 22.2. c. kl. 10:00 - 13:00. Orsak: publik evenemang.
S
85 21.2.2014 09:02 - 10:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 09:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 21.2.2014 09:02 - 09:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 08:50 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
90 21.2.2014 06:10 - 06:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 90 från Nordsjö(M), kl. 05:54 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor