Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
55 22.9.2014 16:02 - 17:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Järnvägstorget, kl. 16:05 inställd. Orsak: olycka.
S
54 22.9.2014 15:36 - 16:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Sockenbacka, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7A 22.9.2014 14:39 - 15:15
Spårvägslinje 7A, undantagsrutt. Trafikeras rutten Djurgården - Idrottshuset - Karlsgatan. Böle, Backasgatan och Sörnäs trafikeras inte. Orsak: tekniska problem. Plats: Messukeskus. Beräknad tid: 14:37 - 15:15.
S
43 22.9.2014 11:42 - 12:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 43 från Elielplatsen, kl. 11:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 22.9.2014 10:08 - 11:01
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 10:01 inställd. Orsak: olycka.
S
50 22.9.2014 09:20 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 50 från Hertonäs (M), kl. 09:05 inställd. Orsak: olycka.
S
154 22.9.2014 07:31 - 08:29
Regiontrafik, linje 154 från Domsby, kl. 07:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 22.9.2014 06:11 - 07:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 20 från Drumsö (Enåsen), kl. 06:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6T 6 21.9.2014 20:55 - 21:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 6T mot Västra terminalen, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Plats: Hietalahdentori. Beräknad tid: 20:53 - 21:00.
S
4 4T 21.9.2014 16:20 - 17:00
Spårvägslinjerna 4 och 4T, undantagsrutt Järnvägstorget - Kronohagen - Alexandersgatan. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:20 - 17:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor