Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
90 1.3.2014 07:14 - 08:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 90 från Nordsjö(M), kl. 07:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
90 1.3.2014 07:14 - 07:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 90 från Kallviksvägen, kl. 06:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 28.2.2014 19:10 - 20:00
Spårvägslinje 9, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 19:10 - 20:00.
S
7A 6 28.2.2014 18:37 - 19:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Sörnäs - Helsingegatan - Björnparken - Hagnäs. Orsak: olycka. Plats: Aspnäs. Beräknad tid: 18:29 - 19:00.
S
7A 28.2.2014 18:31 - 20:00
Spårvägslinje 7A, inställd. Orsak: brist på personal. Plats: Böle 19:03 och 19:53. Beräknad tid: 18:19 - 20:00.
S
156 28.2.2014 15:28 - 16:22
Regiontrafik, linje 156 från Helsingfors, kl. 15:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
452 28.2.2014 07:38 - 08:18
Regiontrafik, linje 452 från Myrbacka, kl. 07:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 28.2.2014 07:11 - 08:25
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 07:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94 28.2.2014 07:08 - 08:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 07:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
94V 28.2.2014 07:08 - 08:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 94V från Gårdsbacka (M), kl. 07:13 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor