Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
I 14.1.2015 07:11 - 07:45
Närtåget I mot Dickursby, kl. 07:15 inställd.
S
I 14.1.2015 07:11 - 08:13
Närtåget I mot Helsingfors, kl. 07:43 inställd.
S
42 14.1.2015 06:39 - 07:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 42 från Kampen, kl. 06:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
R Z K H T S L I N 14.1.2015 06:37 - 08:32
S
732 14.1.2015 06:37 - 07:25
Regiontrafik, linje 732 från Havukoski, kl. 06:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 14.1.2015 06:36 - 07:25
Närtåget N mot Helsingfors, kl. 06:25 inställd.
S
K 14.1.2015 06:36 - 07:35
Närtåget K mot Helsingfors, kl. 06:35 inställd.
S
9 1A 1 2 14.1.2015 06:35 - 06:50
Spårvägslinjerna: 1 mot Salutorget , 9 mot Västra terminalen, 2 mot Brunnsparken och 1A mot Eira , möjliga förseningar. Orsak: hinder på spåren. Plats: Karlegatan. Beräknad tid: 06:31 - 06:50.
S
A 13.1.2015 22:41 - 23:24
Närtåget A mot Alberga, kl. 22:54 inställd.
S
A 13.1.2015 22:41 - 23:47
Närtåget A mot Helsingfors, kl. 23:17 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor