Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 2.1.2015 05:06 - 05:37
Närtåget M mot Helsingfors, kl. 05:07 inställd.
S
81 1.1.2015 17:31 - 18:23
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Västra Hertonäs, kl. 17:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 1.1.2015 09:37 - 10:27
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 09:27 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 1.1.2015 08:25 - 09:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Munksnäs, kl. 08:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 31.12.2014 19:30 - 1.1.2015 02:00
Linjerna 2 och 3 kör till ändhållplatsen på Båtmansgatan kl. 19.50-02.00. Buss 3X Södra kajen - Fabriksgatan - Femkanten. Orsak: publikevenemang.
S
4 4T 31.12.2014 19:30 - 1.1.2015 02:00
Spårvägslinjerna: 4 och 4T, undantagsrutt. Bussarna 4X och 4TX: Glaspalatset - Skatudden. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 19:50 - 01.01.2015 02:00.
S
N 31.12.2014 17:21 - 18:21
Närtåget N mot Kervo, kl. 17:21 inställd.
S
67 31.12.2014 17:08 - 17:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 16:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
112 31.12.2014 16:31 - 17:12
Regiontrafik, linje 112 från Helsingfors, kl. 16:12 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
77 31.12.2014 16:31 - 17:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 16:16 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor