Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
67 24.3.2014 08:02 - 09:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 08:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 24.3.2014 07:51 - 08:34
Regiontrafik, linje 554 från Östra Centrum, kl. 07:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
121 24.3.2014 07:47 - 08:48
Regiontrafik, linje 121 från Kvisbacka, kl. 07:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
9 3 6 22.3.2014 14:04 - 14:15
Spårvägslinjerna: 6 mot Arabia, 9 mot Östra böle och 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Alexandersgatan - Snellmansgatan - Hagnäs. Järnvägstorget trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 13:56 - 14:15.
S
3 2 22.3.2014 12:15 - 22:00
Linjerna 2 och 3, undantagsrutt. I Eira körs endast i riktning Salutorget - Olympiaterm. - Bulevarden - Mannerheimv. Orsak: publikevenemang. Tid: till 22.
S
72N 22.3.2014 03:30 - 23.3.2014 04:48
Helsingfors lokaltrafik, linje 72N från Brobacka, kl. 03:48 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
69 21.3.2014 19:07 - 19:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Elielplatsen, kl. 18:56 inställd. Orsak: olycka.
S
N 21.3.2014 18:08 - 18:31
Närtåg N mot centrum 17:55, inställd. Beräknad tid: 18:06 - 18:31.
S
106 21.3.2014 13:21 - 14:16
Regiontrafik, linje 106 från Helsingfors, kl. 13:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 21.3.2014 11:54 - 13:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 12:26 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor