Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
K 4.3.2014 16:17 - 16:59
Närtåg K mot centrum kl. 16:25, inställd.
S
I 4.3.2014 08:36 - 08:56
Närtåg I från Helsingfors kl 08:35, inställd.
S
K 4.3.2014 07:58 - 08:35
Närtåg K från Helsingfors kl 08:01 körs som N.
S
I 4.3.2014 07:57 - 08:16
Närtåg I från centrum kl 07:55, inställd.
S
K 4.3.2014 07:55 - 08:39
Närtåg K från Helsingfors kl 07:51 ock från Kervo kl 08:05 körs som N.
S
K I 4.3.2014 07:43 - 09:00
Närtågen: I och K, möjliga förseningar. Beräknad tid: 07:41 - 09:00.
S
I 4.3.2014 07:42 - 08:35
Närtåg I från Dickursby kl 08:13, inställd.
S
I 4.3.2014 07:41 - 08:06
Närtåg I från centrum kl 07:45, inställd.
S
3 4.3.2014 06:59 - 07:20
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: växelfel. Plats: Erottaja. Beräknad tid: 06:56 - 07:20.
S
6 4.3.2014 06:57 - 07:20
Spårvägslinje 6 mot Sandviken, undantagsrutt. Trafikeras rutten Studenthuset - Kirurgen - Studenthuset. Bulevarden och Sandviken trafikeras inte. Orsak: växelfel. Plats: Erottaja. Beräknad tid: 06:55 - 07:20.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor