Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 26.9.2014 15:21 - 16:47
Närtåget M mot centrum, kl. 16:17 inställd.
S
M 26.9.2014 15:20 - 18:30
Närtåg M, glesare turer med 20 minuters intervaller. Möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 18:30.
S
M 26.9.2014 15:16 - 15:39
Närtåget M från centrum, kl. 15:09 inställd.
S
M 26.9.2014 15:16 - 15:59
Närtåget M från centrum, kl. 15:29 inställd.
S
M 26.9.2014 15:16 - 16:07
Närtåget M mot centrum, kl. 15:37 inställd.
S
M 26.9.2014 15:16 - 16:27
Närtåget M mot centrum, kl. 15:57 inställd.
S
M 26.9.2014 15:01 - 15:19
Närtåget M från centrum, kl. 14:49 inställd.
S
M 26.9.2014 15:01 - 15:47
Närtåget M mot centrum, kl. 15:17 inställd.
S
M 26.9.2014 14:41 - 14:59
Närtåget M från centrum, kl. 14:29 inställd.
S
M 26.9.2014 14:41 - 15:27
Närtåget M mot centrum, kl. 14:57 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor