Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
107 20.1.2014 15:08 - 16:09
Regiontrafik, linje 107 från Kampen, kl. 15:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 20.1.2014 14:52 - 15:46
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 14:46 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
20 20.1.2014 14:43 - 15:29
Esbo lokaltrafik, linje 20 från Alberga, kl. 14:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
453 20.1.2014 14:31 - 15:48
Regiontrafik, linje 453 från Mårtensdal, kl. 14:48 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
69 20.1.2014 14:24 - 15:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Malm, kl. 14:14 inställd. Orsak: olycka.
S
72 20.1.2014 14:19 - 15:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 14:38 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
17 20.1.2014 13:57 - 14:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 13:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 20.1.2014 12:09 - 12:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 11:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
111 20.1.2014 10:45 - 11:39
Regiontrafik, linje 111 från Gäddvik, kl. 10:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
N 20.1.2014 09:51 - 10:41
Närtåg N mot centrum kl. 10:05, inställd. Beräknad tid: 09:47 - 10:41.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor