Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 26.9.2014 20:56 - 22:01
Närtåget N från centrum, kl. 21:01 inställd.
S
62 26.9.2014 20:30 - 21:30
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 20:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M 26.9.2014 20:21 - 20:49
Närtåget M från centrum, kl. 20:19 inställd.
S
M 26.9.2014 20:21 - 21:17
Närtåget M mot centrum, kl. 20:47 inställd.
S
M 26.9.2014 18:51 - 19:49
Närtåget M från centrum, kl. 19:19 inställd.
S
M 26.9.2014 18:51 - 20:17
Närtåget M mot centrum, kl. 19:47 inställd.
S
841 26.9.2014 18:41 - 19:30
Regiontrafik, linje 841 från Östra centrum, kl. 18:30 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
M 26.9.2014 18:21 - 19:04
Närtåget M från centrum, kl. 18:34 inställd.
S
M 26.9.2014 18:21 - 19:32
Närtåget M mot centrum, kl. 19:02 inställd.
S
M 26.9.2014 17:30 - 18:56
Närtåg M från centrum kl. 18:34, inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor