Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
23 14.8.2014 16:29 - 17:34
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 16:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
6 14.8.2014 14:24 - 15:32
Spårvägslinje 6 mot Arabia, undantagsrutt. Vänds vid Pauluskyrkan. Arabia trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Arabian päättäri. Beräknad tid: 14:22 - 15:32.
S
4 4T 14.8.2014 14:09 - 14:30
Spårvägslinjerna: 4 mot Munksnäs och 4T mot Munksnäs, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Arkadiagatan - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hesperianpuisto. Beräknad tid: 14:08 - 14:30.
S
10 14.8.2014 14:08 - 14:30
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Arkadiagatan - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hesperian puisto. Beräknad tid: 14:06 - 14:30.
S
7A 14.8.2014 14:08 - 14:30
Spårvägslinje 7A mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Arkadiagatan - Runebergsgatan - Operan. Hållplatserna Nationalmuseet och Hesperiaparken trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Hesperian puisro. Beräknad tid: 14:06 - 14:30.
S
106 13.8.2014 19:04 - 19:49
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 18:49 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
243 13.8.2014 16:49 - 18:05
Regiontrafik, linje 243 från Veikkola, kl. 17:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
243 13.8.2014 16:34 - 17:25
Regiontrafik, linje 243 från Esbo centrum, kl. 16:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
I 13.8.2014 16:16 - 17:05
Närtåget I från centrum, kl. 16:35 inställd.
S
I 13.8.2014 16:16 - 17:33
Närtåget I mot centrum, kl. 17:03 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor