Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
N 6.8.2014 18:21 - 19:05
Närtåget N mot centrum, kl. 18:05 inställd.
S
N 6.8.2014 18:21 - 19:35
Närtåget N mot centrum, kl. 18:35 inställd.
S
77 6.8.2014 11:26 - 12:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 11:14 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
A 6.8.2014 08:21 - 08:32
Närtåget A mot centrum, kl. 08:02 inställd.
S
3 2 5.8.2014 23:45 - 6.8.2014 03:00
Linjerna 2 och 3, undantagsrutt fr.o.m. kl. 24 till slutet av nattrafiken. I Eira körs endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten.
S
453 5.8.2014 18:04 - 19:08
Regiontrafik, linje 453 från Helsingfors, kl. 18:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 5.8.2014 17:53 - 18:34
Regiontrafik, linje 205 från Helsingfors, kl. 17:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
78 5.8.2014 17:51 - 18:33
Helsingfors lokaltrafik, linje 78 från Malm sjukhus, kl. 17:33 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 5.8.2014 15:42 - 16:27
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Mikkola, kl. 15:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 5.8.2014 15:27 - 16:10
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 15:10 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor