Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
86 8.8.2014 10:50 - 11:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 10:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 8.8.2014 10:50 - 11:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 10:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 8.8.2014 09:21 - 09:52
Närtåget M mot centrum, kl. 09:22 inställd.
S
M 8.8.2014 08:46 - 09:04
Närtåget M från centrum, kl. 08:34 inställd.
S
M 8.8.2014 08:46 - 09:32
Närtåget M mot centrum, kl. 09:02 inställd.
S
M 8.8.2014 08:26 - 08:54
Närtåget M från centrum, kl. 08:24 inställd.
S
M 8.8.2014 08:26 - 09:22
Närtåget M mot centrum, kl. 08:52 inställd.
S
M 8.8.2014 08:06 - 08:34
Närtåget M från centrum, kl. 08:04 inställd.
S
M 8.8.2014 08:06 - 09:02
Närtåget M mot centrum, kl. 08:32 inställd.
S
A 8.8.2014 07:56 - 08:19
Närtåget A från centrum, kl. 07:49 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor