Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
17 15.8.2014 13:22 - 14:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 13:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 15.8.2014 12:31 - 13:17
Vanda lokaltrafik, linje 51 från Tavastby, kl. 12:17 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 15.8.2014 09:23 - 10:05
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Kronohagen, kl. 09:05 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
17 15.8.2014 09:22 - 10:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 17 från Femkanten, kl. 09:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
503 15.8.2014 09:03 - 09:43
Regiontrafik, linje 503 från Mattby, kl. 08:43 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
109 15.8.2014 08:52 - 09:34
Regiontrafik, linje 109 från Kampen, kl. 08:34 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
62 15.8.2014 08:38 - 09:27
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Mellungsbacka, kl. 08:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
165 15.8.2014 07:12 - 08:13
Regiontrafik, linje 165 från Köklax, kl. 07:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
E 15.8.2014 07:11 - 07:55
Närtåget E mot centrum, kl. 06:55 inställd.
S
633 15.8.2014 06:13 - 07:26
Regiontrafik, linje 633 från Helsingfors, kl. 06:26 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor