Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 26.9.2014 15:41 - 17:47
Närtåget M mot centrum, kl. 17:17 inställd.
S
M 26.9.2014 15:36 - 16:39
Närtåget M från centrum, kl. 16:09 inställd.
S
M 26.9.2014 15:36 - 16:59
Närtåget M från centrum, kl. 16:29 inställd.
S
M 26.9.2014 15:36 - 17:07
Närtåget M mot centrum, kl. 16:37 inställd.
S
M 26.9.2014 15:36 - 17:27
Närtåget M mot centrum, kl. 16:57 inställd.
S
43K 26.9.2014 15:29 - 16:12
Vanda lokaltrafik, linje 43K från Västra, kl. 15:12 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
M 26.9.2014 15:21 - 16:19
Närtåget M från centrum, kl. 15:49 inställd.
S
M 26.9.2014 15:21 - 16:47
Närtåget M mot centrum, kl. 16:17 inställd.
S
M 26.9.2014 15:20 - 18:30
Närtåg M, glesare turer med 20 minuters intervaller. Möjliga förseningar. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 18:30.
S
M 26.9.2014 15:16 - 15:39
Närtåget M från centrum, kl. 15:09 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor