Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
59 13.8.2014 16:06 - 16:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Smedjebacka, kl. 15:55 inställd. Orsak: vagnbrist.
S
3 13.8.2014 15:50 - 16:20
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: olycka. Plats: Eteläranta. Beräknad tid: 15:47 - 16:20.
S
2 13.8.2014 14:24 - 14:45
Spårvägslinje 2 mot Brunnsparken , inga konsekvenser. Orsak: tidigare störning. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 14:22 - 14:45.
S
3 13.8.2014 14:14 - 14:45
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: olycka. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 14:10 - 14:45.
S
50 13.8.2014 13:21 - 14:01
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Dickursby, kl. 13:01 inställd. Orsak: personalbrist.
S
3 13.8.2014 09:36 - 10:00
Spårvägslinje 3 mot Brunnsparken , undantagsrutt. Trafikeras som 2 rutten Simonsgatan - Mannerheimvägen - Bulevarden - Eira - som 3 rutten Olympiaterminalen - Salutorget - Alexandersgatan - Mannerheimvägen - Järnvägstorget. Orsak: felparkerad bil. Plats: Laivurinkatu. Beräknad tid: 09:34 - 10:00.
S
M 13.8.2014 08:21 - 08:57
Närtåget M mot centrum, kl. 08:27 inställd.
S
I 13.8.2014 08:11 - 09:13
Närtåget I mot centrum, kl. 08:43 inställd.
S
I 13.8.2014 08:11 - 08:45
Närtåget I från centrum, kl. 08:15 inställd.
S
A 13.8.2014 07:51 - 08:14
Närtåget A från centrum, kl. 07:44 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor