Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 13.8.2014 07:21 - 08:07
Närtåget A mot centrum, kl. 07:37 inställd.
S
40 13.8.2014 06:32 - 07:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Elielplatsen, kl. 06:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 12.8.2014 23:45 - 13.8.2014 03:00
Linjerna 2 och 3, undantagsrutt fr.o.m. kl. 24 till slutet av nattrafiken. I Eira körs endast i riktning Fredriksgatan - Salutorget. Orsak: banarbeten.
S
731 12.8.2014 20:19 - 21:00
Regiontrafik, linje 731 från Brännberga, kl. 20:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 12.8.2014 19:11 - 20:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 19:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 7A 12.8.2014 18:29 - 19:00
Spårvägslinjerna: 7A och 7B, inga konsekvenser. Orsak: tidigare störning. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 18:25 - 19:00.
S
23 12.8.2014 18:29 - 19:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Brunakärr (Invalidstiftelsen), kl. 18:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
7A 12.8.2014 17:56 - 19:00
Spårvägslinje 7A mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 17:56 - 19:00.
S
7A 12.8.2014 17:56 - 19:00
Spårvägslinje 7A mot Senattorget, undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Järnvägstorget - Glaspalatsen. Kronohagen och Alexandersgatan trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 17:56 - 19:00.
S
7B 12.8.2014 17:56 - 19:00
Spårvägslinje 7B mot Böle, undantagsrutt. Trafikeras rutten Glaspalatsen - Järnvägstorget - Hagnäs. Alexandersgatan och Kronohagen trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Liisankatu. Beräknad tid: 17:55 - 19:00.

Sidor