Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
10 7.9.2013 17:59 - 18:30
Spårvägslinje 10, undantagsrutt. Trafikeras rutten Tölö tull - Granvägen - Tölö tull. Lillhoplax trafikeras inte. Orsak: olycka. Plats: Tilkka. Beräknad tid: 17:56 - 18:30.
S
3 2 7.9.2013 17:58 - 18:30
Spårvägslinjerna: 2 och 3, undantag möjliga. Orsak: publikevenemang. Plats: Fabriksgatan. Beräknad tid: 17:57 - 18:30.
S
68 7.9.2013 10:15 - 11:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 10:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
81 7.9.2013 10:14 - 11:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 81 från Brändö, kl. 10:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
29 7.9.2013 07:46 - 08:56
Esbo lokaltrafik, linje 29 från Kalajärvi, kl. 07:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 7.9.2013 00:27 - 01:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Järnvägstorget, kl. 00:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
2 6.9.2013 23:14 - 23:30
Spårvägslinje 2, möjliga förseningar. Orsak: felparkerad bil. Plats: Mikonkatu. Beräknad tid: 23:12 - 23:30.
S
69 6.9.2013 20:14 - 21:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 69 från Malm, kl. 20:15 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
453 6.9.2013 15:30 - 16:23
Regiontrafik, linje 453 från Helsingfors, kl. 15:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
110 6.9.2013 14:36 - 15:46
Regiontrafik, linje 110 från Helsingfors, kl. 14:46 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor