Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
23N 8.11.2013 17:34 - 21:35
Esbo lokaltrafik, linje 23N från Nybacka, kl. 20:35 inställd. Orsak: strejk.
S
23N 8.11.2013 17:34 - 21:07
Esbo lokaltrafik, linje 23N från Kiloparken, kl. 20:07 inställd. Orsak: strejk.
S
15 8.11.2013 17:33 - 22:25
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 21:25 inställd. Orsak: strejk.
S
15 8.11.2013 17:33 - 23:05
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 22:05 inställd. Orsak: strejk.
S
15 8.11.2013 17:33 - 23:50
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 22:50 inställd. Orsak: strejk.
S
24 8.11.2013 17:32 - 21:36
Esbo lokaltrafik, linje 24 från Jupper, kl. 20:36 inställd. Orsak: strejk.
S
24 8.11.2013 17:32 - 22:07
Esbo lokaltrafik, linje 24 från Alberga, kl. 21:07 inställd. Orsak: strejk.
S
24 8.11.2013 17:32 - 21:07
Esbo lokaltrafik, linje 24 från Alberga, kl. 20:07 inställd. Orsak: strejk.
S
15 8.11.2013 17:31 - 21:00
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 20:00 inställd. Orsak: strejk.
S
15 8.11.2013 17:31 - 21:45
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Otnäs, kl. 20:45 inställd. Orsak: strejk.

Sidor

Sidor

Sidor