Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
M 24.7.2014 09:31 - 10:22
Närtåget M mot centrum, kl. 09:52 inställd.
S
E 24.7.2014 09:16 - 10:19
Närtåget E från centrum, kl. 09:19 inställd.
S
E 24.7.2014 09:16 - 10:55
Närtåget E mot centrum, kl. 09:55 inställd.
S
M 24.7.2014 09:05 - 09:20
Närtåg M från centrum kl. 08:54 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:02 - 09:20.
S
M 24.7.2014 09:03 - 09:45
Närtåg M mot centrum kl. 08:52 och 09:22 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 09:01 - 09:45.
S
A 24.7.2014 09:01 - 09:20
Närtåg A mot centrum kl. 08:52 och 09:02 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 08:58 - 09:20.
S
6 24.7.2014 08:00 - 27.7.2014 19:00
24. - 27.7 spårvagnslinje 6 kör från Järnvägstation via Kampen och Gräsviken till Sundholmen. Spårvagnslinje 6T kör från Kampen till Västra terminalen.
S
20 20N 24.7.2014 08:00 - 27.7.2014 19:00
24. - 27.7 bussar 20 och 20N kör från Skillnaden via Kampen till Gräsviken.
S
23 24.7.2014 06:42 - 07:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 06:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
205 23.7.2014 17:29 - 18:30
Regiontrafik, linje 205 från Alberga, kl. 17:30 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor