Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
315 8.11.2013 17:59 - 21:30
Regiontrafik, linje 315 från Helsingfors, kl. 20:30 inställd. Orsak: strejk.
S
345 8.11.2013 17:59 - 21:05
Regiontrafik, linje 345 från Helsingfors, kl. 20:05 inställd. Orsak: strejk.
S
324 8.11.2013 17:58 - 21:23
Regiontrafik, linje 324 från Helsingfors, kl. 20:23 inställd. Orsak: strejk.
S
206 8.11.2013 17:50 - 21:03
Regiontrafik, linje 206 från Helsingfors, kl. 20:03 inställd. Orsak: strejk.
S
206 8.11.2013 17:50 - 21:38
Regiontrafik, linje 206 från Karamalmen, kl. 20:38 inställd. Orsak: strejk.
S
27 8.11.2013 17:46 - 21:18
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 20:18 inställd. Orsak: strejk.
S
27 8.11.2013 17:45 - 22:55
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Alberga, kl. 21:55 inställd. Orsak: strejk.
S
27 8.11.2013 17:45 - 23:49
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 22:49 inställd. Orsak: strejk.
S
25A 8.11.2013 17:45 - 21:54
Esbo lokaltrafik, linje 25A från Alberga, kl. 20:54 inställd. Orsak: strejk.
S
25A 8.11.2013 17:45 - 20:54
Esbo lokaltrafik, linje 25A från Alberga, kl. 19:54 inställd. Orsak: strejk.

Sidor