Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
85 19.9.2013 15:57 - 16:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 15:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
57 19.9.2013 14:55 - 15:38
Helsingfors lokaltrafik, linje 57 från Ladugården, kl. 14:38 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 19.9.2013 14:53 - 15:35
Regiontrafik, linje 615 från Helsingfors, kl. 14:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
315 19.9.2013 12:34 - 13:30
Regiontrafik, linje 315 från Helsingfors, kl. 12:30 inställd. Orsak: olycka.
S
315 19.9.2013 11:31 - 12:27
Regiontrafik, linje 315 från Gammelgård, kl. 11:27 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
72 19.9.2013 08:00 - 09:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 08:02 inställd. Orsak: olycka.
S
72 19.9.2013 07:06 - 08:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Järnvägstorget, kl. 07:10 inställd. Orsak: olycka.
S
315 18.9.2013 17:17 - 17:59
Regiontrafik, linje 315 från Gammelgård, kl. 16:59 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
39 18.9.2013 14:38 - 15:35
Regiontrafik, linje 39 från Myrbacka, kl. 14:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 18.9.2013 13:36 - 14:00
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , försenas. Orsak: olycka. Plats: viiskulma. Beräknad tid: 13:34 - 14:00.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor