Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
54 21.7.2014 15:54 - 16:41
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 15:41 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
805 21.7.2014 15:49 - 17:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 805 från Östra centrum, kl. 16:00 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
801 21.7.2014 15:48 - 16:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 801 från Väringshamnen, kl. 15:44 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
96 21.7.2014 14:56 - 15:52
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 14:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
611 21.7.2014 14:32 - 17:30
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 16:30 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 21.7.2014 13:25 - 16:20
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 15:20 inställd. Orsak: personalbrist.
S
611 21.7.2014 12:17 - 15:15
Regiontrafik, linje 611 från Simonsbro, kl. 14:15 inställd. Orsak: personalbrist.
S
M 21.7.2014 10:41 - 10:54
Närtåget M från centrum, kl. 10:24 inställd.
S
M 21.7.2014 10:41 - 11:22
Närtåget M mot centrum, kl. 10:52 inställd.
S
50 21.7.2014 08:41 - 09:36
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 08:36 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor