Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
23 3.10.2014 12:31 - 13:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 23 från Järnvägstorget, kl. 12:22 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67 3.10.2014 11:40 - 12:26
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 11:26 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
63 3.10.2014 09:47 - 10:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Svedängen, kl. 09:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 2 3.10.2014 09:09 - 09:30
Trafikeras som 3 rutten Järnvägstorget - Alexandersgatan - Salutorget - som 2 rutten Olympiaterminalen - Eira - Bulevarden - Mannerheimvägen - Simonsgatan. Orsak: tekniska problem. Plats: Bulevardi. Beräknad tid: 09:00 - 09:30.
S
40 3.10.2014 00:46 - 01:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 00:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 2.10.2014 15:48 - 16:36
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 15:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 1A 1 2.10.2014 12:53 - 13:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby , 3 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Kottby , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Tavastvägen - Helsingegatan - Idrottshuset. Berghäll trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 12:50 - 13:15.
S
8 2.10.2014 09:04 - 09:15
Spårvägslinje 8 mot Arabia, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 09:02 - 09:15.
S
615 2.10.2014 08:10 - 08:55
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
U 2.10.2014 07:16 - 08:11
Närtåget U mot centrum, kl. 07:11 inställd.

Sidor

Sidor

Sidor