Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
615 2.10.2014 08:10 - 08:55
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
U 2.10.2014 07:16 - 08:11
Närtåget U mot centrum, kl. 07:11 inställd.
S
I 2.10.2014 06:36 - 06:55
Närtåget I från centrum, kl. 06:25 inställd.
S
I 2.10.2014 06:36 - 07:23
Närtåget I mot centrum, kl. 06:53 inställd.
S
3 2 1.10.2014 19:13 - 19:40
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , försenas. Orsak: felparkerad bil. Plats: Katariinankatu. Beräknad tid: 19:09 - 19:40.
S
58 1.10.2014 17:47 - 18:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 17:32 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
85 1.10.2014 17:22 - 18:11
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Hertonäs (M), kl. 17:11 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
58B 1.10.2014 17:18 - 18:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 58B från Klinikerna i Mejlans, kl. 17:07 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
158 1.10.2014 08:52 - 09:52
Regiontrafik, linje 158 från Tillisbacken, kl. 08:52 inställd. Orsak: trafikstockning.
S
24 1.10.2014 08:19 - 09:09
Esbo lokaltrafik, linje 24 från Jupper, kl. 08:09 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor