Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
72 9.9.2014 14:27 - 15:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 72 från Mosabacka, kl. 14:25 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
67 8.9.2014 23:18 - 9.9.2014 00:08
Helsingfors lokaltrafik, linje 67 från Torparbacken, kl. 23:08 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
615 8.9.2014 18:12 - 19:00
Möjliga förseningar på alla linjer via Backasgatan och Forsbyvägen korsning. Orsak: trafikstockning. Beräknad tid: 18:05 - 19:00.
S
4 3 7B 4T 2 7A 8.9.2014 17:47 - 20:00
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 7A, 7B, 2 och 3, möjliga förseningar. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 18:00 - 20:00.
S
61 8.9.2014 16:50 - 17:30
Vanda lokaltrafik, linje 61 från Dickursby, kl. 16:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
27 8.9.2014 14:30 - 15:13
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 14:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
4 8.9.2014 09:27 - 10:10
Esbo lokaltrafik, linje 4 från Stensvik, kl. 09:10 inställd. Orsak: olycka.
S
506 8.9.2014 08:54 - 10:20
Regiontrafik, linje 506 från Norra Hagalund, kl. 09:20 inställd. Orsak: olycka.
S
97 8.9.2014 08:33 - 09:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 97 från Mellungsbacka (M), kl. 08:18 inställd. Orsak: olycka.
S
740 8.9.2014 07:10 - 09:40
Regiontrafik, linje 740 från Nissas, kl. 08:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor