Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
96 10.9.2013 13:00 - 13:56
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 12:56 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 10.9.2013 10:26 - 11:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Östra centrum (M), kl. 10:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
58 10.9.2013 09:59 - 10:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Östra centrum (M), kl. 09:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
51 10.9.2013 09:35 - 10:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Broholmen, kl. 09:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
22 10.9.2013 08:47 - 09:49
Helsingfors lokaltrafik, linje 22 från Sörnäs(M), kl. 08:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
70 10.9.2013 08:37 - 09:24
Vanda lokaltrafik, linje 70 från Dickursby, kl. 08:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
65A 10.9.2013 08:27 - 09:19
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 08:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
21V 9.9.2013 13:57 - 14:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 21V från Stationsplatsen, kl. 13:40 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
56 9.9.2013 10:58 - 11:51
Vanda lokaltrafik, linje 56 från Mellungsbacka, kl. 10:51 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
54 9.9.2013 08:58 - 09:40
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Sockenbacka, kl. 08:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor