Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 11.8.2014 17:36 - 17:54
Närtåget A från centrum, kl. 17:24 inställd.
S
A 11.8.2014 17:36 - 18:17
Närtåget A mot centrum, kl. 17:47 inställd.
S
86 11.8.2014 17:20 - 18:16
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 17:16 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
86 11.8.2014 17:20 - 18:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 17:39 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
93 11.8.2014 17:05 - 17:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Östra Centrum(M), kl. 16:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
93K 11.8.2014 17:05 - 18:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Landbo, kl. 17:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122 11.8.2014 15:59 - 16:57
Regiontrafik, linje 122 från Helsingfors, kl. 15:57 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 11.8.2014 15:57 - 16:49
Regiontrafik, linje 554 från Östra Centrum, kl. 15:49 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
122A 11.8.2014 15:36 - 16:20
Regiontrafik, linje 122A från Holmbacken, kl. 15:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
50 11.8.2014 15:10 - 16:40
Vanda lokaltrafik, linje 50 från Myrbacka, kl. 15:40 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor