Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
40 3.10.2014 00:46 - 01:28
Helsingfors lokaltrafik, linje 40 från Norra Haga station, kl. 00:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
132 2.10.2014 15:48 - 16:36
Regiontrafik, linje 132 från Helsingfors, kl. 15:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
3 1A 1 2.10.2014 12:53 - 13:15
Spårvägslinjerna: 1 mot Kottby , 3 mot Nordenskiöldgatan och 1A mot Kottby , undantagsrutt. Trafikeras rutten Hagnäs - Tavastvägen - Helsingegatan - Idrottshuset. Berghäll trafikeras inte. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 12:50 - 13:15.
S
8 2.10.2014 09:04 - 09:15
Spårvägslinje 8 mot Arabia, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 09:02 - 09:15.
S
615 2.10.2014 08:10 - 08:55
Regiontrafik, linje 615 från Flygplatsen, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
U 2.10.2014 07:16 - 08:11
Närtåget U mot centrum, kl. 07:11 inställd.
S
I 2.10.2014 06:36 - 06:55
Närtåget I från centrum, kl. 06:25 inställd.
S
I 2.10.2014 06:36 - 07:23
Närtåget I mot centrum, kl. 06:53 inställd.
S
3 2 1.10.2014 19:13 - 19:40
Spårvägslinjerna: 2 mot Nordenskiöldgatan och 3 mot Brunnsparken , försenas. Orsak: felparkerad bil. Plats: Katariinankatu. Beräknad tid: 19:09 - 19:40.
S
58 1.10.2014 17:47 - 18:32
Helsingfors lokaltrafik, linje 58 från Munkshöjden, kl. 17:32 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor