Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
122A 5.5.2014 08:12 - 09:05
Regiontrafik, linje 122A från Helsingfors, kl. 08:05 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
732 5.5.2014 07:40 - 08:20
Regiontrafik, linje 732 från Havukoski, kl. 07:20 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
67V 5.5.2014 07:24 - 08:18
Helsingfors lokaltrafik, linje 67V från Järnvägstorget, kl. 07:18 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
96 5.5.2014 07:14 - 08:03
Helsingfors lokaltrafik, linje 96 från Rastböle (M), kl. 07:03 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
451 5.5.2014 06:28 - 07:13
Regiontrafik, linje 451 från Flygplatsen, kl. 06:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
8 4.5.2014 23:13 - 5.5.2014 00:00
Spårvägslinje 8 mot Arabia, trafikerar normalt igen. Orsak: tidigare störning. Plats: Sörnäinen. Beräknad tid: 23:10 - 24:00.
S
8 4.5.2014 22:07 - 23:15
Spårvägslinje 8 mot Arabia, undantagsrutt. Trafikeras rutten Idrottshuset - Sturegatan - Pauluskyrkan. Sörnäs trafikeras inte. Orsak: strömstörning. Plats: Sörnäinen. Beräknad tid: 22:05 - 23:15.
S
65A 4.5.2014 01:02 - 23:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 65A från Åggelby (Grinddal), kl. 22:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
27 3.5.2014 12:11 - 13:00
Esbo lokaltrafik, linje 27 från Esbo centrum, kl. 12:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
62 2.5.2014 20:56 - 21:50
Vanda lokaltrafik, linje 62 från Dickursby, kl. 20:50 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor