Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
54 1.11.2013 14:19 - 17:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 16:24 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85 1.11.2013 14:19 - 16:51
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 15:51 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
85 1.11.2013 14:19 - 17:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 85 från Jollas, kl. 16:39 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
54 1.11.2013 13:43 - 17:50
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Sockenbacka, kl. 16:50 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
54 1.11.2013 13:43 - 15:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 14:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
54 1.11.2013 13:43 - 16:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Sockenbacka, kl. 15:00 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
54 1.11.2013 13:43 - 16:54
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 15:54 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
54 1.11.2013 13:43 - 18:44
Helsingfors lokaltrafik, linje 54 från Östra centrum (M), kl. 17:44 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 1.11.2013 13:29 - 17:07
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Ladugården, kl. 16:07 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
68 1.11.2013 13:29 - 16:22
Helsingfors lokaltrafik, linje 68 från Järnvägstorget, kl. 15:22 inställd. Orsak: tillfällig störning.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor