Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
31 6.5.2014 11:37 - 12:19
Esbo lokaltrafik, linje 31 från Frisansplatsen, kl. 11:19 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
83 6.5.2014 08:24 - 09:10
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Hertonäs (M), kl. 08:10 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
83 6.5.2014 08:24 - 09:14
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 08:14 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
79 6.5.2014 07:19 - 08:02
Helsingfors lokaltrafik, linje 79 från Malm, kl. 07:02 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
734 6.5.2014 06:40 - 07:20
Regiontrafik, linje 734 från Lövkulla, kl. 06:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
52 6.5.2014 05:39 - 06:20
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Arabia, kl. 05:20 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4 4T 5.5.2014 18:15 - 18:30
Spårvägslinjerna: 4 och 4T, möjliga förseningar. Orsak: tidigare störning. Beräknad tid: 18:13 - 18:30.
S
I 5.5.2014 16:45 - 18:00
Närtåg I från Helsingfors kl. 17:05 och från Dickursby kl. 17:33 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 16:42 - 18:00.
S
M 5.5.2014 16:26 - 17:14
Närtåg M från Helsingfors kl. 16:24 och från Vandaforsen kl. 16:52, inställd. Beräknad tid: 16:22 - 17:14.
S
59 5.5.2014 15:29 - 16:39
Helsingfors lokaltrafik, linje 59 från Hertonäs (M), kl. 15:39 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor