Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
52 31.1.2014 15:14 - 15:58
Helsingfors lokaltrafik, linje 52 från Gammelstaden, kl. 14:58 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
7B 31.1.2014 15:10 - 15:30
Spårvägslinje 7B, försenas. Orsak: olycka. Plats: Pasila. Beräknad tid: 15:08 - 15:30.
S
86 31.1.2014 15:05 - 15:55
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 14:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
32 31.1.2014 13:24 - 14:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 32 från Munkhöjden, kl. 13:25 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 31.1.2014 09:26 - 10:13
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Jakobacka, kl. 09:13 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
77 31.1.2014 08:50 - 09:36
Helsingfors lokaltrafik, linje 77 från Järnvägstorget, kl. 08:36 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
503 31.1.2014 08:49 - 09:35
Regiontrafik, linje 503 från Havshagen, kl. 08:35 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
554 31.1.2014 08:29 - 09:23
Regiontrafik, linje 554 från Alberga, kl. 08:23 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
231 31.1.2014 06:39 - 07:28
Regiontrafik, linje 231 från Tavastberga, kl. 06:28 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
15 31.1.2014 06:35 - 07:30
Esbo lokaltrafik, linje 15 från Jupper, kl. 06:30 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor