Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
57 52 1.2.2014 16:10 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 52 och 57, möjliga förseningar. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:05 - 21:00.
S
45 1.2.2014 10:25 - 11:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Kampen, kl. 10:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 1.2.2014 08:38 - 09:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 08:21 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 4 3 7B 10 4T 8 6T 2 7A 6 1.2.2014 05:45 - 10:43
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2 och 3, möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Beräknad tid: 05:43 - 10:43.
S
510 31.1.2014 20:11 - 21:29
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 20:29 inställd. Orsak: olycka.
S
3 6 31.1.2014 17:38 - 18:00
Spårvägslinjerna: 6 mot Sandviken och 3 mot Brunnsparken , möjliga förseningar. Orsak: växelfel. Plats: Ylioppilastalo. Beräknad tid: 17:35 - 18:00.
S
86 31.1.2014 16:57 - 18:04
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Sandhamn, kl. 17:04 inställd. Orsak: olycka.
S
86 31.1.2014 16:57 - 17:42
Helsingfors lokaltrafik, linje 86 från Hertonäs (M), kl. 16:42 inställd. Orsak: olycka.
S
K 31.1.2014 16:50 - 17:29
Närtåg K mot centrum 16:55, inställd. Beräknad tid: 16:48 - 17:29.
S
106 31.1.2014 16:41 - 18:49
Regiontrafik, linje 106 från Alberga, kl. 17:49 inställd. Orsak: personalbrist.

Sidor

Sidor

Sidor

Sidor