Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
121A 3.2.2014 08:12 - 08:55
Regiontrafik, linje 121A från Helsingfors, kl. 07:55 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
550 3.2.2014 08:01 - 09:00
Regiontrafik, linje 550, möjliga förseningar. Orsak: olycka. Beräknad tid: 07:59 - 09:00.
S
650 3.2.2014 08:01 - 08:52
Regiontrafik, linje 650 från Helsingfors, kl. 07:52 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
68 3.2.2014 08:00 - 09:00
Helsingfors lokaltrafik, linje 68, möjliga förseningar. Orsak: olycka. Beräknad tid: 07:58 - 09:00.
S
U 3.2.2014 07:32 - 07:50
Närtåg U från centrum kl. 07:07 inställd. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 07:30 - 07:50.
S
63 2.2.2014 15:28 - 16:24
Helsingfors lokaltrafik, linje 63 från Elielplatsen, kl. 15:24 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
57 52 2.2.2014 12:00 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 52 och 57, möjliga förseningar. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 12:00 - 21:00.
S
A 1.2.2014 21:36 - 22:20
Närtåg A från Alberga kl. 21.59, inställd. Orsak: personalbrist. Beräknad tid: 21:59-22:20.
S
A 1.2.2014 21:30 - 21:50
Närtåg A från centrum kl. 21.29, inställd. Orsak: personalbrist. Beräknad tid: 21:25 - 21:50.
S
3 1.2.2014 19:37 - 20:10
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , försenas. Orsak: felparkerad bil. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 19:35 - 20:10.

Sidor

Sidor