Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
83 13.2.2014 17:49 - 18:30
Helsingfors lokaltrafik, linje 83 från Tammelund (Ledsundet), kl. 17:30 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
82 13.2.2014 17:49 - 18:47
Helsingfors lokaltrafik, linje 82 från Hertonäs (M), kl. 17:47 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
98 13.2.2014 17:21 - 18:06
Helsingfors lokaltrafik, linje 98 från Nordsjö (M), kl. 17:06 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
93K 13.2.2014 14:16 - 15:17
Helsingfors lokaltrafik, linje 93K från Landbo, kl. 14:17 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
93 13.2.2014 14:08 - 14:57
Helsingfors lokaltrafik, linje 93 från Östra Centrum(M), kl. 13:57 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
10 13.2.2014 13:46 - 14:00
Spårvägslinje 10 mot Lillhoplax, försenad. Orsak: hinder på spåren. Beräknad tid: 13:43 - 14:00.
S
94 13.2.2014 11:36 - 12:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 94 från Östra centrum (M), kl. 11:29 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
92 13.2.2014 11:23 - 12:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 92 från Kvarnbäcken, kl. 11:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
816 13.2.2014 10:21 - 11:15
Helsingfors lokaltrafik, linje 816 från Nordsjö (M), kl. 10:15 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
816 13.2.2014 10:21 - 11:25
Helsingfors lokaltrafik, linje 816 från Ramsöudden, kl. 10:25 inställd. Orsak: tekniska problem.

Sidor

Sidor

Sidor