Meddelanden

No valid traffic exceptions
S
A 1.2.2014 21:36 - 22:20
Närtåg A från Alberga kl. 21.59, inställd. Orsak: personalbrist. Beräknad tid: 21:59-22:20.
S
A 1.2.2014 21:30 - 21:50
Närtåg A från centrum kl. 21.29, inställd. Orsak: personalbrist. Beräknad tid: 21:25 - 21:50.
S
3 1.2.2014 19:37 - 20:10
Spårvägslinje 3 mot Nordenskiöldgatan , försenas. Orsak: felparkerad bil. Plats: Tehtaankatu. Beräknad tid: 19:35 - 20:10.
S
55 1.2.2014 17:49 - 18:29
Helsingfors lokaltrafik, linje 55 från Forsby, kl. 17:29 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
4T 1.2.2014 16:37 - 17:15
Spårvägslinje 4T mot Skatuddens terminal, undantagsrutt. Trafikeras som linje 4 till Flottisttorget. Skatuddens terminal trafikeras inte. Orsak: dåligt väder. Plats: Katajanokan terminaali. Beräknad tid: 16:34 - 17:15.
S
57 52 1.2.2014 16:10 - 21:00
Helsingfors lokaltrafik, linjerna: 52 och 57, möjliga förseningar. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 16:05 - 21:00.
S
45 1.2.2014 10:25 - 11:09
Helsingfors lokaltrafik, linje 45 från Kampen, kl. 10:09 inställd. Orsak: tekniska problem.
S
51 1.2.2014 08:38 - 09:21
Helsingfors lokaltrafik, linje 51 från Malmgård, kl. 08:21 inställd. Orsak: tillfällig störning.
S
9 4 3 7B 10 4T 8 6T 2 7A 6 1.2.2014 05:45 - 10:43
Spårvägslinjerna: 4, 4T, 6, 7A, 7B, 8, 9, 10, 6T, 2 och 3, möjliga förseningar. Orsak: dåligt väder. Beräknad tid: 05:43 - 10:43.
S
510 31.1.2014 20:11 - 21:29
Regiontrafik, linje 510 från Hagalund, kl. 20:29 inställd. Orsak: olycka.

Sidor

Sidor

Sidor